Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die tot uitkering komt als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die tot uitkering komt als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om de begunstigde(n) verzorgd achter te laten als de verzekerde komt te overlijden. Hierbij kan de uitkering bijvoorbeeld bedoeld zijn om de uitvaart te betalen (uitvaartverzekering), om de hypotheek af te lossen of als aanvulling op een nabestaandenpensioen.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Overlijdensrisicoverzekeringen worden vaak onderverdeeld naar looptijd. Hierbij kun je kiezen tussen:

 • een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden
  Een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden kent geen vaste einddatum. Deze verzekering keert uit zodra de verzekerde komt te overlijden. Vaak wordt voor deze vorm gekozen als men op zoek is naar een verzekering om de kosten van de uitvaart van de verzekerde te betalen (een uitvaartverzekering).
 • een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden
  Een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden kent wel een vaste einddatum. Indien de verzekerde overlijdt voor deze einddatum, keert de verzekering uit. Indien de verzekerde nog in leven is op de einddatum, houdt de verzekering op te bestaan zonder uit te keren. Voor deze vorm wordt vaak gekozen bij een hypotheek (einddatum gelijk aan de einddatum van de hypotheek) of als aanvullende pensioenvoorziening.

Op deze site verstaan we onder een overlijdensrisicoverzekering de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden.

Verzekerd kapitaal:

Bij een overlijdensrisicoverzekering dien je te bepalen wie jewilt verzekeren (verzekerde), voor welk bedrag (verzekerd kapitaal) en voor welke periode (looptijd). Als we kijken naar het verzekerde kapitaal, kun je kiezen tussen:

 • een gelijkblijvend verzekerd kapitaal
  Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerd kapitaal gedurende de gehele looptijd gelijk.
 • een lineair dalend verzekerd kapitaal
  Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde kapitaal ieder jaar van de looptijd met een gelijkblijvend bedrag zodat het verzekerd kapitaal op de einddatum 0 is.
 • een annuïtair dalend verzekerd kapitaal
  Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is meestal gekoppeld aan een hypotheek of geldlening die op basis annuïteiten wordt afgelost. Het verzekerde kapitaal van de annuïtair dalende risicoverzekering daalt ieder jaar met hetzelfde bedrag als het bedrag waarmee de geldlening daalt.

Wij helpen u graag de juiste keuze te maken.

Sinds 1 januari 2013 geldt er een provisieverbod op o.a. de overlijdensrisicoverzekering. Als onafhankelijk tussenpersoon hebben wij hierdoor geen enkel belang meer bij een bepaalde verzekeraar. De gemiddelde bemiddelingsvergoeding bedraagt eenmalig € 150,--.

Meer informatie? We bellen u graag op!